(6) Gast/støttemedlem
Betalingsplan
Årligt kontingent
Tilmeldte
21/400
Kort beskrivelse
Gast/støttemedlemskab giver adgang til at deltage i klubbens arrangementer, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Bådejere i Assens Marina kan ikke være gaste/støttemedlemmer i flg. vedtægterne.
Pris
530 kr.
Tilmeld