Nyheder

Nyhedsbrev nr 7 maj 2023

Nyhedsbrev nr 7 maj 2023. Stem på Kirsten som årets GF Fyn Ildsjæl

  16.05.2023
  Hans L Petersen
Årsrapport Assens Sejlklub 2022

Årsrapport Assens Sejlklub 2022

  11.02.2023
  Hans L Petersen
Plimsollerne-Assens Sejlklubs Seniorudvalg

Plimsollerne-Assens Sejlklubs Seniorudvalg.

Aktivitetskalender 2023

  31.12.2022
  Hans L Petersen
Sposoraftale med OK benzin
Du støtter Assens Sejlklub når du tanker benzin med dit  kort.
  09.08.2021
  Hans L Petersen