Tur  
 Tursejlads
 
 Kapsejlads
 
Sejlerakademi
Ungdom
 Sejlerakademi
 
 
Plimsollerne Mandagsholdet
 "Plimsollerne"
 
 "Mandagsholdet"
 

####### 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Assens sejlklub

for året 2020 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Assens Sejlklub onsdag, den 24. februar 2021 kl. 19.00.

 På grund af Corona restriktionerne er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen fysisk, hvorfor den vil blive afholdt virtuelt via MicroSoft Teams. For at deltage skal du tilmelde dig på klubbens hjemmeside under EVENT inden 23. feb. kl. 12. Alle tilmeldte modtager herefter et link på e-mail til virtuel deltagelse i generalforsamlingen.

Da vi utrolig gerne vil mødes med Jer alle, vil der når restriktionerne ophæves blive afholdt et fællesmøde hvor der bl.a. vil blive redegjort for planerne for den kommende periode.

 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingentstruktur og -størrelse efter oplæg fra bestyrelsen.
 5. Valg af formand (kun i lige kalenderår)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er     Alex Gundersen, modtager ikke genvalg
                                                         Henrik Werchmeister, modtager ikke genvalg
                                                         Palle Isaksen, modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Behandling af indkomne forslag. Herunder nedsættelse af evt. udvalg og godkendelse af formænd og næstformænd for disse jf. § 12
  Forslag skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

 

Årsrapporten for 2020 er vedhæftet indkaldelsen.

Hilsen

 Bestyrelsen

==================================== 

 

Under overfladen
alt der falder uden for system

Den nye klubflyer er på gaden:  Klubben har med støtte fra DGI/DIF iværksat en hvervekampagne som skal tiltrække nye medlemmer. Nye medlemmer får gratis voksenmedlemsskab i 3 måneder samt en velkomstpakke ved indmeldelse. Derudover er der et stærkt reduceret kontingent det første år. Dette kan lade sig gøre med den ovennævnte støtte.
Klubbens nuværende medlemmer vil ligeledes modtage samme pakke ved standersætningen som er første lørdag i maj.
Den ny klubflyer finder du bl.a. i forgangen til klubhuset på Næsvej 25 ( i holderen ved siden af vindmåleren).
Klik på miniaturen og se flyeren som fuld PDF.


 

Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 36783 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912