2017 01.01.2017  -  31.12.2017
Vejledning

Senior medlem (Sen1)
Medlem som har båd i Assens Marina.
 
Medlemsskabet omfatter samlever og børn, som ikke er aktive som unge. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Pensionist medlem (Pen1.)

Pensionister er medlemmer som er folkepensionister.

Medlemskabet omfatter også samlever.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Junior incl. jolleleje (Junio)
Juniormedlemskab gælder til man fylder 25 år. 
 
Medlemsskabet er  inkl. jolleleje og sejlerlektioner.
 
Hvis juniorsejleren benytter egen jolle, ydes der en rabat på 700 kr.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Gast/støttemedlem (Gastø)

Gaste-/støttemedlemsskab giver medlemmet adgang til at deltage som gast i kapsejladser og som deltager i klubbens øvrige arrangementer.

Man kan IKKE samtidig have båd i Assens Marina
Tilmeld/Læs mere - (1)

Prøvemedlem (Prøv)

Prøvemedlem - er et tilbud til alle nye medlemmer i 2021 om at blive medlem for kun kr. 150,00.

Primo 2022 overføres man til den "rigtige" medlemsgruppe. Kontingent for 2022 opkræves medio marts 2022. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Æresmedlem (Æmedl)
Livslangt medlemskab uden årlig kontingent.
 
Det er kun bestyrelsen som kan udpege et medlem til denne titel.
 
Tilmeld/Læs mere - (1)
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 36783 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912