2017 01.01.2017  -  31.12.2017
Vejledning

Senior medlem (Sen1)
Medlem som har båd og er i alderen 26 år til de er pensionist.
 
Medlemsskabet omfatter samlever og børn, som ikke er aktive som unge. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Pensionist medlem (Pen1.)

Pensionister er bådejere, som er folkepensionister.

Medlemskabet omfatter også samlever.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Junior incl. jolleleje (Junio)
Juniormedlemskab gælder til man fylder 25 år. 
 
Medlemsskabet er  inkl. jolleleje og sejlerlektioner.
 
Juniorsejlere der benytter egen jolle, ydes der en rabat på 700 kr., som refunderes straks efter betalingen på kr. 1.100,00 ved kontakt til kassereren.

Nye juniorer får en introduktionsrabat på kr. 700,00 - refunderes efter betaling af kr. 1.100,00 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Gast/støttemedlem (Gastø)

Gaste-/støttemedlemsskab giver medlemmet adgang til at deltage som gast i kapsejladser og som deltager i klubbens øvrige arrangementer.

Man kan IKKE samtidig have båd i Assens Marina.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Startmedlemskab 1. år (Ny)

Start medlemskab som ny i klubben - er et tilbud til alle nye medlemmer i 2022 om at blive medlem for kun kr. 500,00.

Februar 2023 overføres man til den "rigtige" medlemsgruppe. Kontingent for 2022 opkræves medio marts 2022. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Æresmedlem (Æmedl)
Livslangt medlemskab uden årlig kontingent.
 
Det er kun bestyrelsen som kan udpege et medlem til denne titel.
 
Tilmeld/Læs mere - (1)
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 36783 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912