Nyheder

Vores onsdags-sejladser har fået et "face-lift" i forsøget på at gøre sejladserne mere attraktive og lokke flere med ud på vandet.

Vi har indført tre nye tiltag: 

  • Alle deltagende både må tilmelde sig med to målebreve pr. sæson.  
  • Vi forsøger at lave omtrent lige mange op-ned baner og cirkel-baner i løbet af sæsonen. 
  • Vi skifter fra det gamle GPH-mål til TACI og TAUD som tager hensyn til vind- og baneforhold.  

Tidligere sejlede vi efter GPH-mål som er et sammensat mål beregnet på en cirkelbane og et mix af vindhastigheder. Det gav lidt unøjagtige og unfair resultater. Nu forsøger vi at lave banerne så ca. halvdelen er cirkel- baner og den anden halvdel er op-ned baner. Samtidig inddeler vi vindhastigheden i svag, mellem og stærk. Vindstyrken meddeles på skippermødet og fastlægges efter den forventede middelvind under sejladsen. Dermed følger vi Dansk Sejlunions anbefalinger. Derfor får vi brug for flere måltal for hver båd, afhængig af forholdene for den enkelte sejlads. Men bare rolig disse tal fremgår af dit målerbrev eller af en test-beregning på websejler.dk.

Den eneste forskel fra tidligere er at du nu må tilmelde din båd med to målebreve. Du kan eksempelvis lave et målebrev for svag vind med genua og spiler og et hvor du tager højde for stærk vind og derfor kun indlæser med fokkesejl og uden spiler. Du kan også lave dine målebreve efter hvorvidt du sejler med fuld besætning eller ej. Eller noget helt tredje. Valget er dit og du kan naturligvis også "nøjes" med at tilmelde eet målebrev som du altid har gjort.


Vi ved at frygt for at sejle ind i andre eller lave fejl afholder nogle fra at sejle kapsejlads. 

Derfor har vi indført følgende:

  • Nye eller uerfarne sejlere kan efter eget valg sejle under flag. Det er signal til andre om at give ekstra plads ved passage og runding af mærker.
  • Det betyder ikke at kapsejladsreglerne ikke skal overholdes, men i tvivlstilfælde giver både uden flag plads. Hver gang og uden brok.
  • Efter endt sejlads kan man så benytte tiden i klubhuset til at tage eventuelle brud på reglerne op. Ikke for at “gokke” nogen i hovedet, men for at vi alle lærer noget.

Vi håber I vil hjælpe med at dele budskabet på jeres broer så vi kan få flere nye kapsejlere med på vandet.


Link til alle Events


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer