Nyheder


Formand

Per Smith
Formand 2020 - 

Bådplads: E45


formand@assens-sejlklub.dk
 

ungdom@assens-sejlklub.dk 
 
mob.: 2026 6483 


Næstformand

Klavs Sørensen
40180105

Kasserer

Klaus Bøggild
40169410

Kildevænget 8, 5610 Assens

40 16 94 10

Sekretær

John Nielsen
24914903

Menigt bestyrelsesmedlem

Erik Kulavig
21226506
Lars Skovsby
20221347
Bestyrelsesmedlem 2020 - 
Bor i Glamsbjerg 
Kirsten Hasseltoft
21748007
Peder Roar Jensen
23407219

Har været medlem i Assens Sejlklub siden 2006, hvor vi købte vores første båd, en Elan31. Den havde vi indtil vi i 2016 købte vores nuværende Dehler38, som vi har liggende på bro G59. Vi har sejlet meget familietur og feriesejlads, også i svenske og tyske farvande. Herudover sejler jeg gerne kapsejlads om onsdagen, men også andre kapsejladser f.eks. Fyn Rundt, Melges24 og ARC over Atlanten har jeg været med på.

Har deltaget i ”Boost din Forening”. Processen har været god og konstruktiv, og jeg mener, der er skabt et godt udgangspunkt for at etablere et nyt fundament for klubben. Dette arbejde vil jeg gerne deltage i, men bestyrelsen og udvalgene kan ikke løfte denne opgave alene, så jeg håber, at rigtig mange af jer vil være med til at støtte op om de nye tiltag og aktiviteter i klubben.

Bådplads: ???
Dehler 38 "Roars Ark" m. Jette

formand@assens-sejlklub.dk
23 40 72 19

Bestyrelses supleant

Anders Lange
29925083
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer