Klubmodul henter siden
Generalforsamling I Assens Sejlklub

 Ordinær generalforsamling i Assens Sejlklub for 2020

 

På grund af Corona restriktionerne er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen fysisk, hvorfor den vil blive afholdt virtuelt via Teams. For at deltage skal du tilmelde dig på klubbens hjemmeside. Du vil dagen inden modtage en mail med et link til mødet.

 

Da vi utrolig gerne vil mødes med Jer alle, vil der når restriktionerne ophæves blive afholdt et fællesmøde hvor der bl.a. vil blive redegjort for planerne for den kommende periode.

 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingentstruktur og -størrelse efter oplæg fra bestyrelsen.
 5. Valg af formand (kun i lige kalenderår)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er     Alex Gundersen, modtager ikke genvalg
                                                    Henrik Werchmeister, modtager ikke genvalg
                                                    Palle Isaksen, modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Behandling af indkomne forslag. Herunder nedsættelse af evt. udvalg og godkendelse af formænd og næstformænd for disse jf. § 12
  Forslag skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt
Tilmeldte
17 /175
Tilmeldingsfrist
23.02.2021
Tidspunkt
24.02.2021 kl. 19.00 - 24.02.2021 kl. 21.30
Sted
Virtuelt på hjemadressen
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 36783 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912