Assens sejlklub holdt standersænkning lørdag den 4. november.

Efter den traditionelle ceremoni Kunne man deltage i en hyggelig frokost i sejlklubben.
La posta leverede dejlige platter med  italienske specialiteter til 130 kr. pr. person. 
Klubben sponsorerede  en drik til maden samt efterfølgende kaffe. 

Der blev uddelt præmier til vinderne af forårets og efterårets kapsejladser, samt præmier til årets klubmestre.
På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at stoppe med at udgive klubbladet og gå over til regelmæssige nyhedsbreve. Årsagen er dels økonomi, idet det er en ikke uvæsentlig udgift for klubben at få fremstillet og omdelt bladet, dels at fremstillingen af et blad tager nogen tid, hvorved indlæggene indimellem er uaktuelle inden de når frem til medlemmerne. Med nyhedsbreve og information via klubmoduls hjemmeside har vi mulighed for god og hurtig kontakt til jer. 
Forretningsudvalget vil tage fat på at få tilrettet klubmoduls hjemmeside, således at den får et lay out, der gør det nemt for medlemmerne at finde de enkelt udvalgs artikler, samt mulighed for at vi også kan bringe indlæg fra medlemmerne. I de nyhedsmails der udsendes vil vi henvise til nyheder på hjemmesiden, ligesom referater fra bestyrelsesmøderne vil kunne læses her. 
Den gamle hjemmeside, som findes under klubaktuelt vil blive nedlagt. 
 
Vi i bestyrelsen håber at I tager godt imod vore nyhedsmails og at I vil have lidt tålmodighed med at vi får hjemmesiden helt på plads til den nye funktion.

Sekretær Birthe Faurskov 
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 22 18 30 02 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912