2017 01.01.2017  -  31.12.2017
Vejledning

Senior medlem (Sen1)
Medlem som har båd i Assens Marina.
 
Medlemsskabet omfatter samlever og børn, som ikke er aktive som unge. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Pensionist medlem (Pen1.)

Pensionister er medlemmer som er folkepensionister.

Medlemskabet omfatter også samlever.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Junior incl. jolleleje (Junio)
Juniormedlemskab gælder til man fylder 25 år. 
 
Medlemsskabet er  inkl. jolleleje og sejlerlektioner.
 
Hvis juniorsejleren benytter egen jolle, ydes der en rabat på 700 kr.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Gast/støttemedlem (Gastø)

Gaste-/støttemedlemsskab giver medlemmet adgang til at deltage som gast i kapsejladser og som deltager i klubbens øvrige arrangementer.

Man kan IKKE samtidig have båd i Assens Marina
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Prøvemedlem (Prøv)

Prøvemedlem - er et tilbud til alle nye medlemmer i 2021 om at blive medlem for kun kr. 150,00.

Primo 2022 overføres man til den "rigtige" medlemsgruppe. Kontingent for 2022 opkræves medio marts 2022. 

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Æresmedlem (Æmedl)
Livslangt medlemskab uden årlig kontingent.
 
Det er kun bestyrelsen som kan udpege et medlem til denne titel.
 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 36783 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912