Formand
Lars Møller Christensen
Præsentation
e-mail: formand@assens-sejlklub.dk
tlf.:2146 2693 
 
Nyvalgt formand fra nov.2016.
Sejler BB 10m Romanee  bro B plads 37
 
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Per Rasmussen
Præsentation
Per Rasmussen
e-mail: n-formand@assens-sejlklub.dk
mobil: 2969 2323 
 
Per Rasmussen sejler i Safir ( Woodstock ) fra bro E plads 20 sammen med Reila.
 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Klaus Bøggild
Præsentation
Kildevænget 8  5610 Assens
Telefon: 40169410
Mail:      klaus.boggild@icloud.com 
 
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Birthe Faurskov
Præsentation
Birthe Fauerskov
tlf.nr.: 2462 6489
e-mail: sekretaer@assens-sejlklub.dk
 
Nyvalgt som sekretær ved generalforsamlingen november 2016. 
 
Se hele beskrivelsen
Bladudvalget, Klubhuset
Hans L Petersen
Præsentation
Hans L. Petersen
tlf.nr.: 4042 6887
 
Klubbladet: 
e-mail: klubblad@assens-sejlklub.dk 
 
Klubhuset:
e-mail: klubhuset@assens-sejlklub.dk 
 
Webmaster:
e-mail: webmaster@assens-sejlklub.dk 
 
Har plads i Assens Marina bro G plads 17.
Sejler i "Dehl-Luxe" Dehler 36 SQ sammen med Anni.
 
Se hele beskrivelsen
Webmaster
Hans L Petersen
Præsentation
Hans L. Petersen
tlf.nr.: 4042 6887
 
Klubbladet: 
e-mail: klubblad@assens-sejlklub.dk 
 
Klubhuset:
e-mail: klubhuset@assens-sejlklub.dk 
 
Webmaster:
e-mail: webmaster@assens-sejlklub.dk 
 
Har plads i Assens Marina bro G plads 17.
Sejler i "Dehl-Luxe" Dehler 36 SQ sammen med Anni.
 
Se hele beskrivelsen
Ungdomsudvalget
Lone Storgaard
Præsentation
Lone Storgaard
tlf.nr: 2245 8988
e-mail: ungdom@assens-sejlklub.dk
 
Leder ungdomsafdelingen fra Assens Søsportscenter og sejler følgebåde sammen med Jan Kjeldsen 
Se hele beskrivelsen
Kapsejladsudvalget
Erik Kulavig
Præsentation
Erik Kulavig
Damgade 35
5610 Assens 
 
tlf.. 21 22 65 06
e-mail: kapsejlads@assens-sejlklub.dk 
Se hele beskrivelsen
Erik Kulavig
Præsentation
Erik Kulavig
tlf.nr.: 2122 6506
e-mail: kapsejlads@assens-sejlklub.dk
 
Har plads i Assens Marina på bro A plads 35.
Sejler i Molich 10m "Sansara". 
Se hele beskrivelsen
Uddannelsesudvalget
Henrik Larsen
Præsentation
Henrik Larsen
Heslevej 8
5610 Assens
 
tlf.: 40 16 73 08 
Instruktør på Duelighedskursus 
Se hele beskrivelsen
Plimsollerne - Assens Sejlklubs Seniorudvalg
Bjarne Eriksen
Præsentation

Bjarne Eriksen, Fuglebakken 20, 5610 Assens.

tlf.: 2021 3385 e-mail bjru@youmail.dk
 
Plimsollerafdelingen blev startet af en række  Assens Sejlklubs medlemmer den 13. november 1980. De var alle træbådsejere og afdelingens formål  var, at arbejde for interessen for ældre fartøjer og deres bevarelse samt erfaringsudveksling med hensyn til rigning m.v. og der blev ført en fartøjsfortegnelse over medlemmernes både. Afdelingen blev ledet af en ankervagt, med en bådsmand som formand. Med årene blev det ændret til, at alle fartøjstyper kunne optages og medlemskredsen ændrede sig.

Som det vil være bekendt er antallet af træbåde faldet og i takt hermed har Plimsollerne ændret sig til at være en afdelingen af seniormedlemmer, der mødes til socialsamvær og fællesture.  Vi har gennem årene haft mange hyggelige timer og været på mange spændende steder  i  ind- og udland med båd, bus og bil.

På sit møde i december har afdelingen drøftet om tiden var inde til forandring, og det blev besluttet, at ændre navn til PLIMSOLLERNE – Assens Sejlklubs Seniorudvalg - og rette vedtægter ind efter Assens Sejlklubs vedtægter, og   bl.a. blive et udvalg som anført i § 12, men samtidig bevare PLIMSOLLER- navnet for at fastholde rod i de gamle værdier.

Udvalgets formål  er ved sammenkomster, møder og fællesture at styrke sammenholdet mellem klubbens seniormedlemmer.                                
Det er vort håb at disse ændringer vil tiltale flere af klubbens seniormedlemmer.                                                                                                                                                              

Fra de ”gamle” aktiviteter vil vi fortsat mødes kl. 19.00 hver torsdag aften i vinterhalvåret med medbragt kaffe, til hyggeligt samvær og også fortsat holde forårs- og efterårssamling med spisning. Udvalget vil ligeledes fortsat stå for pasning og vedligeholdelse af klubbens standermast. 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

Se hele beskrivelsen
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 22 18 30 02 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912