Nyheder

Formand
Per Smith
Formand 2020 - 

Bådplads: E45


formand@assens-sejlklub.dk
 

ungdom@assens-sejlklub.dk 
 
mob.: 2026 6483 


Læs mere
Næstformand
Klavs Sørensen
40180105 
kts@newmail.dk
Læs mere
Kasserer
Klaus Bøggild

Kildevænget 8, 5610 Assens

40 16 94 10

40169410 
klaus.boggild@icloud.com
Læs mere
Sekretær
John Nielsen
24914903 
jomini1961@hotmail.com
Læs mere
Menigt bestyrelsesmedlem
Erik Kulavig
Læs mere
Lars Skovsby
Bestyrelsesmedlem 2020 - 
Bor i Glamsbjerg 
20221347 
ls@skovsby.net
Læs mere
Kirsten Hasseltoft
21748007 
khasseltoft@hotmail.com
Læs mere
Peder Roar Jensen

Har været medlem i Assens Sejlklub siden 2006, hvor vi købte vores første båd, en Elan31. Den havde vi indtil vi i 2016 købte vores nuværende Dehler38, som vi har liggende på bro G59. Vi har sejlet meget familietur og feriesejlads, også i svenske og tyske farvande. Herudover sejler jeg gerne kapsejlads om onsdagen, men også andre kapsejladser f.eks. Fyn Rundt, Melges24 og ARC over Atlanten har jeg været med på.

Har deltaget i ”Boost din Forening”. Processen har været god og konstruktiv, og jeg mener, der er skabt et godt udgangspunkt for at etablere et nyt fundament for klubben. Dette arbejde vil jeg gerne deltage i, men bestyrelsen og udvalgene kan ikke løfte denne opgave alene, så jeg håber, at rigtig mange af jer vil være med til at støtte op om de nye tiltag og aktiviteter i klubben.

Bådplads: ???
Dehler 38 "Roars Ark" m. Jette

formand@assens-sejlklub.dk
23 40 72 19

23407219 
peder.roar@icloud.com
Læs mere
Bestyrelses supleant
Anders Lange
29925083 
anderslange@gmail.com
Læs mere
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer