Formand
Per Smith

Næstformand i bestyrelsen 2019-2020.

Formand 2020 - 

Bådplads: E45
Swede 38 "Abigail" m. Ulla

formand@assens-sejlklub.dk
 

ungdom@assens-sejlklub.dk 
 
mob.: 2026 6483 
Læs mere
Kasserer
Palle Isaksen
Palle sejler sammen med Annette i en Maxi 77, som ligger ved C72 - de har sejlet siden 2010.
Bor i Thorøhuse, hvor Palle har været kasserer i Thorøhuse Bylaug siden 2011 og kasserer i Assens Sejlklub siden maj 2019.
 
Træffes
tlf.       4017 4810
Mail    pisa@pisa.dk
 
Læs mere
Næstformand
Michael Pedersen
Bestyrelse 2020 -
Bor i Assens 
24290583 
mpe@cabinplant.com
Læs mere
Bestyrelse
Lars Skovsby
Bestyrelsesmedlem 2020 - 
Bor i Glamsbjerg 
Læs mere
Bjarne Ravn Uberg
20892022 
b.ravn.uberg@gmail.com
Læs mere
Sekretær
John Nielsen
24914903 
jomini1961@hotmail.com
Læs mere
Kommunikationsudvalget
Hans L Petersen
40 42 68 87
 
Bådplads: G17.
Dehler 36 SQ "Dehl-Luxe" med Anni.
 
Læs mere
Kapsejladsudvalget
Erik Kulavig
Damgade 35, 5610 Assens 
21 22 65 06
Læs mere
Per Rasmussen

Sidder i kapsejladsudvalget.

Bådplads: E20
Safir "Woodstock" m. Reila

29 69 23 23

Læs mere
Tursejladsudvalget
Hans L Petersen
40 42 68 87
 
Bådplads: G17.
Dehler 36 SQ "Dehl-Luxe" med Anni.
 
Læs mere
Peder Roar Jensen

Har været medlem i Assens Sejlklub siden 2006, hvor vi købte vores første båd, en Elan31. Den havde vi indtil vi i 2016 købte vores nuværende Dehler38, som vi har liggende på bro G59. Vi har sejlet meget familietur og feriesejlads, også i svenske og tyske farvande. Herudover sejler jeg gerne kapsejlads om onsdagen, men også andre kapsejladser f.eks. Fyn Rundt, Melges24 og ARC over Atlanten har jeg været med på.

Har deltaget i ”Boost din Forening”. Processen har været god og konstruktiv, og jeg mener, der er skabt et godt udgangspunkt for at etablere et nyt fundament for klubben. Dette arbejde vil jeg gerne deltage i, men bestyrelsen og udvalgene kan ikke løfte denne opgave alene, så jeg håber, at rigtig mange af jer vil være med til at støtte op om de nye tiltag og aktiviteter i klubben.

Bådplads: ???
Dehler 38 "Roars Ark" m. Jette

formand@assens-sejlklub.dk
23 40 72 19

23407219 
Peder.roar@icloud.com
Læs mere
Ungdomsudvalget
Per Smith

Næstformand i bestyrelsen 2019-2020.

Formand 2020 - 

Bådplads: E45
Swede 38 "Abigail" m. Ulla

formand@assens-sejlklub.dk
 

ungdom@assens-sejlklub.dk 
 
mob.: 2026 6483 
Læs mere
Uddannelsesudvalget
Henrik Larsen
Instruktør på Duelighedskursus 
 
Heslevej 8, 5610 Assens
40 16 73 08 
Læs mere
Materialeudvalget
Bjarne Simonsen
22 97 17 50
 
Bådplads: E20
Luffe 37 "Bibja" m. Birgitte
Læs mere
Mandagshold
Carsten Hansen
Læs mere
Kurt Smith
Læs mere
Lars Petersen

Mandagsholdsmester.

Læs mere
John Lunn walls
Mandagsholdsmester.
Læs mere
Plimsollerne - Assens Sejlklubs Seniorudvalg
Hans Kristian Mors

Varetager arbejdet med Plimsollerne.

Læs mere
Bjarne Eriksen

Fuglebakken 20, 5610 Assens.
bjru@youmail.dk
20 21 33 85

Udvalgets formål er ved sammenkomster, møder og fællesture at styrke sammenholdet mellem klubbens seniormedlemmer.

Det har vist sig, at en del medlemmer, når de når lidt op i årene, ikke længere kan eller vil deltage i klubbens andre aktiviteter, f.eks kapsejladser. De går over til tursejlads, men føler sig lidt  ”hjemløse”  i klubben.

Det er disse medlemmer vi gerne vil give et tilbud –  også når de måske sælger deres båd  – men fortsat gerne vil deltage i det sociale liv på marinaen, som de måske har dyrket i mange år og her har mange gode venner og bekendte.

I udvalget er der mulighed for at udveksle erfaringer om sejladser og evt. aftale nye fællesture, men også at planlægge ture/rejser sammen i bil/bus/tog/fly.

Udvalgets medlemmer mødes hver torsdag aften i vinter halvåret, hvor den medbragte kaffe/kage nydes. De fleste gange uden der er fast program, men med løs snak over bordene. I april og november er der en aften med fællespisning. På novembersamlingen vælges 5 personer, som leder udvalget. Formanden er medlem af Assens Sejlklubs bestyrelse.

Til torsdagsmøderne i vinterhalvåret inviteres af og til  en gæst som foredragsholder om forskellige emner  –  sejladser - havnens forhold – førstehjælp/hjertestarter  –  eller der tages på besøg i en virksomhed.

I sommermånederne mødes man en gang om måneden til grillaften i klubhuset eller en tur på vandet med de som har både.

Udvalget står for pasning af klubbens standermast. Ved opsætning og nedtagning møder alle mand og efter arbejdet serveres der suppe til arbejdsholdet.                                                                                      

                                                                                                                                                                                             

Læs mere
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 36783 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912