Nyheder


PLIMSOLLERNE – Assens Sejlklubs Seniorudvalg.

                                               

Alle klubbens medlemmer er velkomne til alle møder og aktiviteter.

Aktivitetskalender 2024. 

Vi fortsætter med at mødes hver torsdag aften kl. 19.00 i månederne januar - februar - marts - april - maj - september - oktober- november.  

Her får vi en snak om sejlads, vejr og vind og verdenssituationen.Medbring selv kaffe/the/kage.

I denne periode vil der af og til være aktiviteter f.eks. virksomhedsbesøg eller foredrag. Der informeres nærmere.                                                                                                       

I sommerperioden mødes vi torsdag den 6. juni – torsdag den 4. juli og torsdag den 8. august kl. 18.00.

Efter vejr og vind bliver der tændt op i grillen eller hygge i klubhuset.

  

Øvrige aktiviteter er fastlagt således:

April/maj: Forårstur i bil – der informeres nærmere. 

Torsdag den 2. maj kl. 18.00 – forårssamling med spisning.

Torsdag den 31. oktober kl. 18.00– efterårssamling med spisning og valg til udvalget.

Torsdag den 12. december kl. 19.00 – juleafslutning.

Plimsollerne har ikke længere ansvaret for standermaten så derfor er den udgået af aktivitetskalenderen. 

På gensyn.Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer