Nyheder


Kontingent og indmeldelse

Hvis du ønsker medlemskab af Assens Sejlklub skal du 

Årligt kontingent opkræves primo marts og gælder for kalenderåret.

Ved tilmelding efter 1. august gives der 50% rabat på årets kontingent

Ved tilmelding efter Nytår og frem til 12. marts gives 90% rabat på kontingentet

Voksne:
  • Senior medlem                                      kr.    900
  • Pensionist                                                kr.    650
  • Gaste-/støttemedlem                           kr.    500


Børn og unge til og med 25. år:

  • Junior* incl. jolleleje**                           kr.   1.100
  • Junior med egen Jolle                         kr.    400
   * Junior til og med det kalenderår, hvor man fylder 25 år
**  Jollelejen giver adgang til sejlads i alle joller under træning, samt sejlerlektioner.


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer