Vinterens undervisning i den teoretiske del af Duelighedsbeviset  2021/2022 med afsluttende prøver. 

Vinterens Duelighedskursus er godt igang - vi har 11 kursister, der alle er kommet godt fra land og som det ses på billedet, er der stort engagement på en undervisningsaften.


 

#############

 

VHF/SRC Kursus 

 

For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et SRC-certifikat til betjening af radioudstyret. SRC står for ''Short range certificate''.  Derudover skal man have et kaldesignalsbevis til sit fartøj. Når disse ting er i orden, kan man installere VHF-radioen og anvende den lovligt.

Pensum:  Du undervises i bestemmelser vedrørende nød, il- og sikkerheds kommunikation og maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC, EPIRB, SART, NAVTEX samt opbygningen af GMDSS-systemet i almindelighed.

Undervisningen:   Veksler mellem teoretiske oplæg og opgaveløsning således at du forberedes til aflæggelse af eksamen.

Kurset afholdes som weekend-forløb lørdag og søndag den 26.-27. februar 2022 kl. 9-16 begge dage i Assens Sejlklubs klublokaler.

Eksamen:   Aflægges elektronisk, i forlængelse af kurset.  Du får umiddelbart efter prøven tilbagemelding.  SRC-certifikater kan udstedes til personer, der er fyldt 15 år. Prøven kan tidligst aflægges 3 måneder før det fyldte 15. år.

Hjemmearbejde:  Udover undervisningen skal der forventes et vist tidsforbrug til opgaveløsning/hjemmearbejde!

Underviser:  Christian Jensen, Instruktør og censor i fritidssejlads 

Pris:  Kurset koster kr. 1.500,00 incl. materialer.  Herudover kommer der et prøvegebyr på kr. 475,00 kr. pr. deltager.

Prøvetilmelding/gebyr:  Tilmelding og betaling foretages af den enkelte deltager hos prøveudbyderen og Christian Jensen informerer yderligere herom på kurset. 

Assens Sejlklub følger myndighedernes anvisninger i forhold til Covid-19 og forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte kurset.  I tilfælde af aflysning refunderes det indbetalte kursusgebyr.

 

########## 

Duelighedsbevis Teori

Generelt 

Har du et ønske om at dygtiggøre dig som sejler eller blot lære teorien bag en kurs i søkortet, kende søvejsreglerne, lave sejladsplan og meget mere, så meld dig til den teoretiske del af Duelighedsbeviset ved Assens Sejlklub. Der undervises torsdage i tidsrummet 19.00 til 22.00.

Undervisningen er tilrettelagt så den opfylder kravene til Søfartsstyrelsens lektionsplan og kurset afsluttes med eksamen.
 

Praktisk sejlads

Sejlerakademiet ved Assens Sejlklub udbyder nu kursus i Praktisk Sejlads hvor formålet er at lære at sejle og tage Duelighedsbevisets delprøve i praktisk sejlads.

Undervisningen byder på sejlads med erfarne skippere i forskellige bådtyper på Lillebælt. Derudover trænes i knob og stik, mand over bord, fortøjning, ankring og meget mere.

Undervisningen følger Søfartsstyrelsens bekendtgørelse til Duelighedsbeviset. Mød op og få skarpe færdigheder du kan bruge når du selv tager på vandet.
 
Holdet bestemmer på første aften, hvilken ugedag, der passer bedst.
Du skal være medlem, men det kan du høre mere om på den første aften.
 
 
 
Næsvej 25 5610 Assens - Mobilepay: 36783 - Mail: kontakt@assens-sejlklub.dk - CVR: 80552912